เว็บไดเร็คทอรี่ (Web Directory) มีระบบทำงานในไม่ซับซ้อนมากนัก หลักๆ จะทำงาน 2 ส่วนคือ จัดเก็บข้อมูล และแสดงผล โดยทั้งหมดจะทำงานจากฐานข้อมูลกลาง

1. จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ตามหมวดหมู่ เข้าระบบฐานข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ เว็บไดเร็คทอรี่ (Web Directory) เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบ manual ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแล จะเป็นผู้ที่นำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้วยตัวเอง โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของเว็บไดเร็คทอรี่ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเว็บไซต์เข้าสู่ฐานข้อมูลเว็บไดเร็คทอรี่ หรือที่เราเรียกว่า SUBMIT WEBSITE, SUBMIT URL, WEB SUBMISSION จะมีข้อมูลหลักๆที่จำเป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ

  1. Website หรือ URL ที่ต้องการเพิ่มเข้าสู่ระบบ
  2. ชื่อเว็บไซต์ หรือ หัวข้อหลักของเว็บไซต์
  3. คำอธิบายเว็บแบบย่อ ส่วนใหญ่อยู่ที่ไม่เกิน 300 ตัวอักษร แต่อาจจะมีบางเว็บไซต์ที่ให้ใส่ข้อมูลได้มากถึง 1000 ตัวอักษร
  4. หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

ตัวอย่างแบบฟอร์มการ SUBMIT WEBSITE

submit website

 

2. แสดงข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ตามฐานข้อมูลที่มี

เว็บไดเร็คทอรี่ (Web Directory) จะแสดงรายชื่อเว็บไซต์ในแต่ละหมวดหมู่ ตามฐานข้อมูลที่มี ซึ่งรายชื่อเว็บที่แสดงนั้นมีการจัดอันดับรายชื่อเว็บไซต์ หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มก็มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน

  1. เว็บไดเร็คทอรี่จัดอันดับเว็บไซต์จากลำดับตัวอักษร  เนื่องจากง่ายต่อการค้นหา แต่เมื่อข้อมูลเยอะขึ้นทำให้เว็บไซต์ที่อยู่ลำดับท้ายไม่ถูกแสดงผล และบ่อยครั้งที่พบว่าบางเว็บไซต์ปิดทำการไปแล้ว ทำให้เว็บไดเร็คทอรี่จำนวนมาก ยกเลิกการจัดลำดับด้วยตัวอักษรออกไป
  2. เว็บไดเร็คทอรี่จัดอันดับเว็บไซต์จากลำดับการลงทะเบียนใหม่ล่าสุด เพื่อแก้ปัญหาการแสดงผลเว็บไซต์เก่าปิดทำการไป แต่ก็ยังพบกับปัญหาตามมา คือเว็บไซต์เก่าแก่ที่ได้รับความนิยมไม่ได้ถูกจัดอันดับต้นๆ
  3. เว็บไดเร็คทอรี่จัดอันดับเว็บไซต์จากลำดับการลงทะเบียนด้วยการสุ่ม (Random Listing) เว็บไซต์ในหมวดหมู่เดียวกัน การจัดอันดับเว็บไซต์เช่นนี้ ลดปัญหาได้ แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากนัก
  4. เว็บไดเร็คทอรี่ (Web Directory) จัดอันดับเว็บไซต์ด้วยระบบค้นหา (Search) มีการใส่คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง ที่เรารู้จักกันในชื่อ tag , keyword เข้ามาช่วยจัดอันดับการค้นหาข้อมูล เว็บไซต์ต่างๆในฐานข้อมูล ถือเป็นการตอบโจทย์ผู้ใช้มากกว่า การจัดลำดับทั้ง 3 ระบบแรก

ปัจจุบันการจัดอันดับเว็บไซต์ของเว็บไดเร็คทอรี่ (Web Directory) ได้รับการพัฒนาควบคู่กับระบบ Search Engine แต่ระบบการค้นหาช่วงยุคแรกๆ ก็ยังมีอยู่บ้าง เช่นการจัดอันดับแบบสุ่ม (Random Listing) เป็นต้น